حرفهای ناب

به همین سادگی ...

بن بست
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

زندگی هیچ گاه به بن بست نمی رسد !

کافیست چشم باز کنیم ...

و راه های گشوده بیشماری را فرا روی خود ببینیم ...

خدا که باشد ؛

هر معجزه ای ممکن می گردد !!!

 


 
خوشبختی
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

خانه با اولین آجر ساخته می شود ؛

و سفر با اولین قدم شروع خواهد شد ...

می بینی ؟

هیچ چیز از ابتدا کامل نبوده ؛

پس لبخند بزن ...

بگذار خوشبختی نیز به روی تو

لبخند بزند !!!

 


 
سایه ها
ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

سبقت از سایه ها

به بیشتر دویدن نیست !

به سوی نور که باشی ...

سایه ها در پس تو اند !!!


 
بهترین آدمها ...
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ دی ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

بهترین آدمهای زندگی

همان هایی هستند که ؛

وقتی کنارشان می نشینی ...

چایت سرد می شود !

 ... و ...

دلت گرم !!!

 


 
یک عمر
ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

یک عمر در انتظاری ...

تا بیابی آن را که درکت کند ؛

... و تو را ...

همان گونه که هستی بپذیرد !

و عاقبت در می یابی که او ...

از همان آغاز ؛

" خودت " بوده ای !!!