حرفهای ناب

به همین سادگی ...

نگاه
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

چایهایت را تلخ نخور !

یکبار نگاهم کن ؛

تمام قندهای دلم را ...

برایت آب می کنم !!!


 
فریب واژه ها
ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

به دنبال واژه نباش ...

کلمات فریبمان می دهند !

وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش میرود ...

فاتحه بقیه حروف را باید خواند !!!


 
می دانی ؟
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

  

می دانی؟

سخت ترین حال جهان کجاست ؟

آنجا که ...

خود، خویشتن خویش را درک نکند !!!


 
پند
ساعت ٦:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

از هر چیز تعریف کردند ؛

بگو مال خداست و کار خداست .

نکند خدا را بپوشانی ... !

و آنرا به خودت یا دیگران نسبت دهی !

که ظلمی بزرگتر از این نیست .

اگر این نکته را رعایت کنی ...

از وادی امن سردرمی آوری !

هر وقت خواستی از کسی یا چیزی تعریف کنی

از پروردگارت تعریف کن !

هر زیبایی و خوبی که می بینی ...

پروردگارت را یاد کن ...

 

از پندهای مرحوم دولابی


 
درد
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

پرسیدی :

کجایت درد می کند ؟

بگو ببوسمش تا زود خوب شود ...

و من عاجز !!!

از اینکه چگونه می شود ...

محل دقیق خاطرات را به یک نفر نشان داد ؟!!! 

 


 
محبت
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

زیباترین منش آدمی محبت اوست ؛

پس ...

محبت کنید ؛

چه به دوست ، چه به دشمن ؛

که دوست را بزرگ کند و

دشمن را دوست !!!

 


 
این روزها
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

گرگ شده اند این روزها ...

کافیست سر به زیر باشی ؛

با بره اشتباهت می گیرند !

خیز بر می دارند برای دریدنت ... !!! 


 
دریچه
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

قلبها دریچه نفوذند ؛

آنکه صادقانه نفوذ کند ؛

پایدارترین میهمان است ...


 
معبودا
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

معبودا !

به بزرگی آنچه داده ای

 آگاهم کن ؛

تا ...

کوچکی آنچه ندارم ؛ 

 .... ناآرامم نکند !

 


 
مدارا
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

بچه که بودیم؛

 دل دردها را به یک زبان ناله می کردیم ؛

همه می فهمیدند ...

بزرگ که شدیم ؛

درد دل ها را به صد زبان می گوییم ؛

کسی نمی فهمد !!!

چاره ای نیست باید مدارا کرد ...

 

 


 
باور
ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

زندگی باور می خواهد

آن هم از جنس امید ؛

که اگر سختی راه ...

به تو یک سیلی زد !

یک امید قلبی ؛

به تو گوید که خدا هست هنوز ...

 


 
صبر
ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

صبورانه در انتظار زمان بمان !

هر چیز در زمان خودش رخ می دهد ؛

باغبان حتی اگر باغش را غرق آب هم کند ... !

درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند !!!


 
تقدیر
ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

در مقابل تقدیر خداوند ،

مثل کودکی یکساله باش که ...

وقتی او را به هوا می اندازی ؛

... می خندد !!!

چون اطمینان دارد ؛

تو او را خواهی گرفت !!!

 


 
یک رنگی
ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

سخت است یکرنگ ماندن

 در روزگاری که ...

مردم برای پررنگ شدن حاضرند ؛

... هزار رنگ شوند !!!


 
سفر
ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

گاه گاهی سفری کن به حوالی دلت ؛

شاید خاطره ای ...

 منتظر لمس نگاهت باشد !!!