حرفهای ناب

به همین سادگی ...

همیشه ...
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

همیشه نمی توان نوشت ؛  

بعضی چیزها نوشتنی نیستند ...

همیشه هم نمیتوان گفت ؛

گاهی واژه ها ناتوانند برای گفتن از حرفی ...

گاهی فقط باید فهمید ؛

 آنچه را که نه می شود گفت ونه می شود نوشت !!!

 


 
حتی...
ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

حتی آن گاه که بدون امید زندگی می کنیم هم ...

...  آرزوهایی داریم !!!


 
مردانگی نامردان !
ساعت ٥:۳٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

بعضی ها در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند !

گدایی عشق می کنند تا ...

زمانی که به تسخیر قلبت مطمئن نیستند !

اما همینکه مطمئن شدند ؛

نامردی را در حد مردانگی انجام می دهند !!!

 


 
دروغ گفته اند !!!
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

دروغ گفتند این شاعران قدیمی !!!

وقتی سرودند :

بیستون کندن فرهاد نه کاری است شگفت ...

شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است !!!

دروغ گفته اند ، دروغ ....

 


 
کم باش
ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

کم باش ؛

اصلا هم نگران گم شدنت نباش !

آن کس که اگر کم باشی گمت کند ؛

همانی است که اگر زیاد باشی ،

حیفت می کند ... !!!

 


 
نقطه آغاز
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

خداوند زمین را مدور آفرید ؛

تا به انسان بگوید :

هر وقت فکر کنی به آخر خط رسیده ای ...

.... درست در نقطه آغاز هستی !!!


 
الهی ...
ساعت ٥:۳٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

الهی ...

چه بی صدا و بیحساب می بخشی !

و ما ...

چه حسابگرانه !

تسبیح و ذکرمان را می شماریم !!! 

 


 
پنج وارونه !
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

پنج وارونه چه معنا دارد؟

خواهر کوچکم از من پرسید:

پنج وارونه چه معنا دارد؟ ...

من به او خندیدم ؛

گفت: روی دیوار و درختان دیدم

باز هم خندیدم

گفت: دیروز خودم دیدم که مهران پسر همسایه ؛

پنج وارونه به مینو می داد !
 
آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید ؛

بغلش کردم و ...

 ... بوسیدم و با خود گفتم :

بعد ها وقتی ...

 سقف کوتاه دلت لرزید ...

بی گمان می فهمی ؛ پنج وارونه چه معنا دارد...؟سهراب سپهری


 
و اما ...
ساعت ٦:٠٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

و اما ...

دل کوچکم ...

هرگز پشیمان نیست ؛

از زیستن در همسایگی قلب مهربانت !!!


 
دل
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

دلت که گرفته باشد ؛

صدای ترانه که هیچ ...

با صدای دست فروش دوره گرد هم ...

... گریه می کنی !!!


 
امید
ساعت ٧:٠٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

از پرچین های امیدت ؛

چتری برایم بفرست ...

من ؛

 خیس دلتنگی هایت شده ام !!!


 
دیوار تنهایی
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید ؛

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی ...

برای اینکه ببینی چه کسی ؟؟؟

برای دیدنت ؛

دیوار را خراب می کند !!! 

 


 
عشق
ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

آنجا که عشق فرمان می راند

محال ؛

سر تسلیم فرود می آورد !!!


 
نبودن ها ...
ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانشان نمی کند !

کسانی هستند که هرگز تکرار نمی شوند ...

همان هایی که ...

هیچکس جای خالیشان را پر نمی کند !!!


 
گذشت
ساعت ٦:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

آنان که نسیم گذشت از کوچه باغ دلشان عبور کند ...

از قبیله بهارند .... !!!


 
دریا
ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

عجیب است دریا !!!

همینکه غرقش می شوی ؛

پس می زند تو را

درست مثل بعضی آدمها ...


 
زووووو ....
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

تازه می فهمم ؛

بازی های کودکی حکمت داشت ؛

زووووو ...

تمرین روزهای نفس گیر زندگی بود !