حرفهای ناب

به همین سادگی ...

آرامش
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

آرامش محصول تفکر نیست ؛

آرامش ...

هنر نیندیشیدن به انبوه مسائلی است ؛

... که ارزش فکر کردن ندارد ! 

 


 
وقتی ...
ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

وقتی خدا مشکلاتت رو حل می کنه ...

تو به توانایی های او ایمان داری ؛

وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه ...

او به توانایی های تو ایمان داره !!!


 
کمی آهسته تر !
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

کمی آهسته تر !

شاید لازم است بایستی ؛

... و یک بار دیگر ؛

نقشه راه ، راه رفته و راه مانده را خوب نگاه کنی ؛

شاید رد پای ناشناخته ای مسیر آینده ات را دگرگون کند !

... کمی آهسته تر !

برای رفتن همیشه وقت هست ...

اما برای بازگشتن ...

... هیچ وقت !!!

 


 
قضاوت
ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

می خواهی قضاوتم کنی ؟

کفشهایم را بپوش ...

راهم را قدم بزن ...

دردهایم را بکش ...

روزگارم را بگذران ...

بعد من سکوت می کنم ، تو قضاوت !

این گونه ...

حداقل دلی را نشکسته ای و ...

حرمتی را زیر پا نگذاشته ای .

بگذار زمان حقیقت را به تو نشان دهد ؛

نه سخن آدمیان !!!

 


 
بزرگی
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

بزرگی در احترام داشتن نیست !

در شایستگی داشتن احترام است !!!


 
قدر بشناسید ...
ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

قدر بشناسید مستان آخرین پیمانه را ...

ساقی امشب می کند تعطیل این میخانه را !

گو به مهمانان که مهمانی به پایانش رسید ؛

خورده یا ناخورده باید ترک کرد این خانه را ...

 

عید سعید فطر مبارک


 
فرصت
ساعت ٦:٥٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

اگر انسانها بدانند ،

فرصت با هم بودن چقدر محدود است ؛

محبتشان به یکدیگر نامحدود می شود !!!


 
آدمیان روزگار
ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

دلت را به آدمیان این روزگار خوش نکن !

این ها برای آمدن باران ؛

دعا می خوانند ، نماز می خوانند ، اشک می ریزند ...

... اما

به محض تیره شدن آسمان ؛

با چترشان همراه می شوند!!!

 


 
خوبی
ساعت ٥:۳۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

خوب بودن ؛

هزینه ای ندارد !

ضمن اینکه ...

خودش سرمایه ای بزرگ است !!!


 
دوست بدار ...
ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

دوست بدار ...

 آنهایی را که در زندگیت  نقشی داشته اند ؛

نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند ...


 
خیابان تو ...
ساعت ٦:٥٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

خدایا ؛

جا برای من گنجشک زیاد است ولی ...

من به درختان خیابان تو عادت دارم !!!


 
الهی ...
ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

الهی ...

نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم ؛

نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی !

در اگر باز نگردد نروم باز به جایی ...

پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی !

کس به غیر تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی ؛

باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی ...

 


 
حافظ نوشت
ساعت ٦:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

خیال روی تو در هر طریق همره ماست

نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

اگر چه بر زلف دراز تو دست ما نرسد

گناه بخت پریشان و دست کوته ماست


 
او بیدار است !
ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

انتهای شب ؛

نگرانی هایت را ...

به خدا بسپار و آسوده بخواب ؛

... او بیدار است ...