حرفهای ناب

به همین سادگی ...

بزرگواری و نجابت
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

همیشه بزرگوارتر از آن باشید که برنجید ؛

... و

نجیب تر از آن ...

... که برنجانید !!!


 
سرنوشت
ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

بگذار سرنوشت، هر راهی که می خواهد برود ...

... تو راهت جداست !!!

بگذار ابرها، هر قدر که می خواهند ببارند ...

... تو چترت خداست !!!


 
بازیگر یا ...
ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

اگر بازیگر زندگی خود نباشی ...

... بازیچه آن خواهی شد !!!


 
قطار
ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

قطاری که از ریل خارج شده ...

ممکن است آزاد باشد ؛

... اما ؛

راه به جایی نخواهد برد ...


 
عشق و نفرت
ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

عشق، تلسکوپ است ...

... و ...

... نفرت ؛

میکروسکوپ !!!


 
انتخاب
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

هر وقت بین دو انتخاب مردد بودی ...

شیر و خط بیانداز !

مهم نیست شیر بیفته یا خط ...

مهم اینه اون لحظه ای که سکه رو هوا می چرخه ؛

... می فهمی ...

دلت بیشتر می خواد شیر بیفته یا خط ...

 


 
همه چیز شیرین است اگر ...
ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

مشغول دل باش نه دل مشغول !

فرهاد که باشی همه چیز شیرین است !


 
گوهر شناس
ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

در جهان هرگز مشو مدیون احساس کسی ؛

تا نباشد رایگان مهرت گروگان کسی ...

گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلی ؛

صبر کن پیدا شود گوهر شناس قابلی !!!


 
حسادت
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

به کسانی که به شما حسادت می ورزند ؛

احترام بگذارید !

زیرا اینها کسانی هستند که از صمیم قلب

... معتقدند شما از آنها بهترید !!!


 
دل
ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

دل است دیگر ...

یا شور می زند ؛

یا تنگ می شود ؛

یا می شکند ...

... آخر هم ...

مهر سنگ بودن ؛

می خورد روی پیشانیش !!!

 


 
خوش باش
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید ...


گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم !!!


 
فقط یک دوست
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

دلم نه عشق می خواهد ؛

نه دروغ های قشنگ ؛

نه ادعاهای بزرگ ؛

نه بزرگهای پرمدعا ...

دلم یک فنجان قهوه داغ می خواهد ؛

... و یک دوست که بشود با او حرف زد ...

... و بعد پشیمان نشد !

 


 
خوشبختی
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

خوشبختی سراغ کسی می رود ...

... که ؛

فرصت اندیشیدن درباره بدبختی را ندارد !!!


 
آدمهای دنیای من ...
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

آدمهای دنیای من ؛

فقط فعل هایی را صرف می کنند ...

که برایشان صرف داشته باشد !!!


 
تعطیلی
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

خدایا ...

آلودگی آدمها از حد گذشته ... !

چند روزی دنیا را تعطیل نمی کنی ؟!!!


 
همسایه
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

برای چراغ های همسایه هم ...

... نور آرزو کن !

بی شک ؛

حوالی خودت روشن تر خواهد شد !!!