حرفهای ناب

به همین سادگی ...

قاتل
ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

قاتل جسم را قصاص می کنند ؛

اما ...

کسی قاتل روح را نمی شناسد !


 
باید ...
ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

باید مغرور بود ...

دور از دسترس ...

باید مبهم بود و سرسنگین ...

خاکی که باشی آسفالتت می کنند !

... و از رویت رد می شوند !!!

 


 
هر روز ...
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

هیچگاه به فردا میاندیش !

فردا اندیشه ای برای خود دارد !

رنج هر روز برای آن روز کافیست !!!


 
ارزانی !
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

چه کسی می گوید که گرانی شده است ؟!

... دوره ارزانی است !!!

دل شکستن ارزان ...

آبرو قیمت یک تکه نان ...

و دروغ از همه چیز ارزانتر ...

قیمت عشق چقدر کم شده است !

کمتر از آب روان ...

و چه تخفیف بزرگی خورده ...

قیمت هر انسان !!!

 


 
صبر
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

صبر یعنی اینکه هفت احساس خود را کنترل کنید ؛

تنفر ، علاقه ، لذت ، اضطراب ، خشم ، غم و ترس .

اگر بتوانید جلوی بروز این هفت احساس را بگیرید ... !

انسان صبوری هستید ...

و یک عمر زندگی هماهنگی خواهید داشت !!!

 


 
زمین
ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

تقصیر آدمها نیست ؛

... که روی حرفهایشان نمی مانند !

ما بر زمینی زندگی می کنیم که ...

هر روز خودش را دور می زند !!!


 
خدا با ما هست ...
ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

گر سینه شود تنگ خدا با ما هست ؛

گر پای شود لنگ خدا با ما هست ؛

دل را به حریم عشق بسپار و برو ...

فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست !


 
مزیت عشق
ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

عشق ...

مزیت دو فردی است که دائم ؛

 سبب رنج و اندوه یکدیگر می شوند !!!


 
زندگی
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

زندگی ؛

کتابی است پرماجرا ...

هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش ؛

دور نیانداز !!!


 
مردم زمانه
ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

به تعظیم مردم این زمانه اعتماد نکن ...

تعظیم آنان ؛

همانند خم شدن دو سر کمان است !

که هر چه به هم نزدیکتر می شوند ...

تیر کمان کشنده تر است !!!

 


 
من و خداوند
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

من و خداوند ؛

هر روز صبح فراموش می کنیم !

او خطاهای من را ...

... و من ...

لطف بی پایان او را ...

 


 
گاهی ...
ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

گاهی گمان نمی کنی و می شود ؛

گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود !

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است ؛

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود !

گاهی گدای گدایی و بخت نیست ؛

گاهی تمام شهر گدای تو می شود !!!

 


 
خداوند
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

خداوند بی نهایت است ؛

اما به قدر نیاز تو فرود می آید ؛

به قدر آرزوی تو گسترده می شود ؛

... و به قدر ایمان تو کارگشا ...


 
پرواز
ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

پرواز را بیاموز

نه برای اینکه از زمین جدا باشی ؛

برای آن که ...

به اندازه فاصله زمین تا آسمان ؛

 ... گسترده شوی !!!


 
شاید ...
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

هر روز صبح فکر کن تازه به دنیا آمدی !

محبت کن ...

مهربان باش ...

... و ؛

دوست بدار .

... شاید فردایی نباشد !!!

 


 
هدیه
ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

خداوند پیش از هدیه دادن ؛

 آن را در دشواری می پیچد !

تا هنگام باز کردن آن ...

... غافلگیر شویم !!!


 
ثروت
ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

ثروت نه تنها آن چیزی است که دارید ...

بلکه آن چیزی است که هستید !