حرفهای ناب

به همین سادگی ...

جمعه
ساعت ٦:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

 

جمعه که خیس باشد ...

دل آدم برای هزار و یک نفر می گیرد ؛

آن هزار نفر را می شود کاری کرد !

آن یک نفر اما ....

کار خودش را می کند !!!!

 


 
خوب می شوم ... !!!
ساعت ٦:۱٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

 

وقتی می گویی حالت چگونه است ؟؟؟

خوب می شوم ... !!!!