حرفهای ناب

به همین سادگی ...

پرواز
ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

پرواز را بیاموز

نه برای اینکه از زمین جدا باشی ؛

برای آن که ...

به اندازه فاصله زمین تا آسمان ؛

 ... گسترده شوی !!!