حرفهای ناب

به همین سادگی ...

مردم زمانه
ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

به تعظیم مردم این زمانه اعتماد نکن ...

تعظیم آنان ؛

همانند خم شدن دو سر کمان است !

که هر چه به هم نزدیکتر می شوند ...

تیر کمان کشنده تر است !!!