حرفهای ناب

به همین سادگی ...

خط تیره !
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

معلمم به خط فاصله می گفت خط تیره !

گویی می دانست فاصله چه به روزگار آدمها می آورد !!!