حرفهای ناب

به همین سادگی ...

یاد خدا یا ...
ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

ترجیح می دهم ؛

با کفشهایم در خیابان راه بروم ...

... و ....

به خدا فکر کنم ...

تا اینکه ؛

در مسجد بنشینم و به ...

کفشهایم فکر کنم !!!

 

دکتر شریعتی