حرفهای ناب

به همین سادگی ...

زندگی
ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

از صدای گذر آب چنان می فهمم ؛

تندتر از آب روان ؛

عمر گران می گذرد ...

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست !

آنقدر سیر بخند ...

... که ندانی غم چیست !!!