حرفهای ناب

به همین سادگی ...

چاشنی زندگی
ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

هر روز بیشتر به این واقعیت پی می برم ...

...که ... ؛

زندگی را نمی توان تحمل کرد !

مگر دیوانگی چاشنی آن باشد !!!