حرفهای ناب

به همین سادگی ...

نوروز
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

 

فرخنده باد قدوم سبز بهار بر تار و پود طبیعت دلتان ؛

بهاری باد روز و روزگارتان ...

سال نو مبارک 

لبخندلبخندلبخند