حرفهای ناب

به همین سادگی ...

دنیای عجیب !!!
ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

 

دنیای عجیبی است !!!

هر وقت حرف دلت را زدی ...

دل شنونده را می زنی !!

در شهری که خورشید را به قیمت شمعی نمی خرند ؛

پروانه شدن یعنی تباهی ... !!!