حرفهای ناب

به همین سادگی ...

قرص
ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

 

هیچ وقت قرص هایی که حال آدمو خوب می کنند ...

جای خوب هایی که دل آدمو قرص می کنند نمی گیرند !!!