حرفهای ناب

به همین سادگی ...

آدم ها و عطرها
ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

 

به شباهت آدم ها و عطرها فکر می کنم ...

هر کدام با عطری متفاوت ...

گرم ، سرد ، شیرین و تلخ ...

می گویند عطر را از فاصله دور که بزنی ؛

بویش ماندگارتر است !

... راست گفته اند ...

آدمها را هم اگر از دور دوست بداری ...

ماندنی ترند !!!

گویی این روزها نزدیکی ، لطف ماندن را کم می کند ... !!!