حرفهای ناب

به همین سادگی ...

تلخ است ...
ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

 

تلخ است ...

همه فکر کنند سرت شلوغ است ؛

... و تنها خودت بدانی ...

چقدر تنهایی !!!