حرفهای ناب

به همین سادگی ...

مهربانی
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

 

یک شمع می تواند بدون آنکه خاموش شود ؛

هزاران شمع دیگر را روشن کند ...

مثل مهربانی ؛

که هیچ وقت با تقسیم شدن کم نمی شود !

زیباست که ببینی کسی می خندد ...

و زیباتر اینکه بدانی

خودت باعث خنده اش شده ای ...