حرفهای ناب

به همین سادگی ...

آدمهایی که ...
ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ تیر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

 

 

آدمهایى هستند در زندگیتان؛ 

نمی گویم خوبند یا بد...

چگالى وجودشان بالاست...

 

افکار، 

حرف زدن، 

رفتار،

محبت داشتنشان 

و هر جزئى از وجودشان امضادار است...

 

یادت نمی رود 

"هستن هایشان را.."

بس که حضورشان پر رنگ است و بسیار "خواستنى"...

 

ردپا حک می کنند اینها روى دل و جانت...

بس که بلدند "باشند"...

 

این آدمها را، باید قدر بدانى...

وگرنه دنیا پر است از آن دیگرهاى 

بى امضایى که شیب منحنى حضورشان، همیشه ثابت است. . .