حرفهای ناب

به همین سادگی ...

گاه می اندیشم ...
ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

گاه می اندیشم ؛

چندان هم مهم نیست ؛

 اگر هیچ از دنیا نداشته باشم .

همین مرا بس که کوچه ای داشته باشم و باران ...

و انسانهایی در زندگیم باشند که زلال تر از باران هستند ...