حرفهای ناب

به همین سادگی ...

شب آرزوها
ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

باز پنجره های ملکوت به بهانه ای دیگر گشوده شده

و چه عاشقانه می سراید :

این الرجبیون ؟

چه خدای عاشقی !

که گناه می خرد

و

بهشت می فروشد

و

ناز بنده می کشد ....

امشب ، شب آرزوهاست ....