حرفهای ناب

به همین سادگی ...

همیشه هست !!!
ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

همیشه یک ذره حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود" هست.


یک کم کنجکاوی پشت "همین طوری پرسیدم"هست.

 

قدری احساسات پشت "به من چه اصلا" هست.


مقداری خرد پشت "چه میدونم" هست.


و اندکی درد پشت "اشکالی نداره" هست !!!