حرفهای ناب

به همین سادگی ...

معبودا
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

معبودا !

به بزرگی آنچه داده ای

 آگاهم کن ؛

تا ...

کوچکی آنچه ندارم ؛ 

 .... ناآرامم نکند !