حرفهای ناب

به همین سادگی ...

درد
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

پرسیدی :

کجایت درد می کند ؟

بگو ببوسمش تا زود خوب شود ...

و من عاجز !!!

از اینکه چگونه می شود ...

محل دقیق خاطرات را به یک نفر نشان داد ؟!!!