حرفهای ناب

به همین سادگی ...

چسب زخم
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

پسرک با چشمان معصوم و دستان کوچک گفت :

چسب زخم نمی خواهید؟ 5 تاش صد تومن ...!

آهی کشیدم و گفتم : تمام چسب زخمهایت را هم بخرم ؛

نه زخم های تو خوب می شود نه زخمهای من ...!!!