حرفهای ناب

به همین سادگی ...

دل
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

دلت که گرفته باشد ؛

صدای ترانه که هیچ ...

با صدای دست فروش دوره گرد هم ...

... گریه می کنی !!!