حرفهای ناب

به همین سادگی ...

دلتنگی ...
ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

دل ...

                                            این واژه بی نقطه

گاهی به وسعت یک دریا

دلتنگی می کند برای بعضی آدمها ... 

دلمان که می گیرد ...

تاوان لحظه هایی است که دل می بندیم ...

 کاش می شد نرفت ...