حرفهای ناب

به همین سادگی ...

دوست بدار ...
ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

دوست بدار ...

 آنهایی را که در زندگیت  نقشی داشته اند ؛

نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند ...