حرفهای ناب

به همین سادگی ...

نقطه آغاز
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

خداوند زمین را مدور آفرید ؛

تا به انسان بگوید :

هر وقت فکر کنی به آخر خط رسیده ای ...

.... درست در نقطه آغاز هستی !!!