حرفهای ناب

به همین سادگی ...

 
ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

کم سرمایه ای نیست ؛

داشتن آدمهایی که حالت را بپرسند !

ولی ...

از آن بهتر داشتن آدمهاییست

که وقتی حالت را می پرسند ؛

بتوانی بگویی :

خوب نیستم ... !!!