حرفهای ناب

به همین سادگی ...

پنج وارونه !
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

پنج وارونه چه معنا دارد؟

خواهر کوچکم از من پرسید:

پنج وارونه چه معنا دارد؟ ...

من به او خندیدم ؛

گفت: روی دیوار و درختان دیدم

باز هم خندیدم

گفت: دیروز خودم دیدم که مهران پسر همسایه ؛

پنج وارونه به مینو می داد !
 
آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید ؛

بغلش کردم و ...

 ... بوسیدم و با خود گفتم :

بعد ها وقتی ...

 سقف کوتاه دلت لرزید ...

بی گمان می فهمی ؛ پنج وارونه چه معنا دارد...؟سهراب سپهری