حرفهای ناب

به همین سادگی ...

مردانگی نامردان !
ساعت ٥:۳٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

بعضی ها در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند !

گدایی عشق می کنند تا ...

زمانی که به تسخیر قلبت مطمئن نیستند !

اما همینکه مطمئن شدند ؛

نامردی را در حد مردانگی انجام می دهند !!!