حرفهای ناب

به همین سادگی ...

الهی ...
ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

الهی ...

نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم ؛

نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی !

در اگر باز نگردد نروم باز به جایی ...

پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی !

کس به غیر تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی ؛

باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی ...