حرفهای ناب

به همین سادگی ...

دل
ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

دل است دیگر ...

یا شور می زند ؛

یا تنگ می شود ؛

یا می شکند ...

... آخر هم ...

مهر سنگ بودن ؛

می خورد روی پیشانیش !!!