حرفهای ناب

به همین سادگی ...

بزرگواری و نجابت
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

همیشه بزرگوارتر از آن باشید که برنجید ؛

... و

نجیب تر از آن ...

... که برنجانید !!!