حرفهای ناب

به همین سادگی ...

لبخند

            لبخند ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ.... ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ: ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 67 بازدید
مهر 93
2 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
9 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
15 پست
مهر 92
17 پست
شهریور 92
16 پست
مرداد 92
14 پست
تیر 92
19 پست
خرداد 92
20 پست