دل من ...

 

دل من از تبار دیوارهای کاهگلی است ؛

ساده می افتد ؛

ساده می شکند ؛

ساده می ریزد ...

دل من تنها سخت فراموش می کند ...

دوستان مهربانش را !!!

 

/ 2 نظر / 36 بازدید
انسان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]تقدیم به خورشید مهربان...وعزیز...