گوهر شناس

 

در جهان هرگز مشو مدیون احساس کسی ؛

تا نباشد رایگان مهرت گروگان کسی ...

گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلی ؛

صبر کن پیدا شود گوهر شناس قابلی !!!

/ 5 نظر / 22 بازدید
sara

قلبیــــ♥ـی که هر جا گیر کنه قلب نیست ..... قلابه !

نیکی

قدر زر زرگر بداند قدر گوهر گوهری ...

انسان

[دست][هورا][دست][هورا] [گل][قلب][گل][قلب][گل] [چشمک][متفکر][گل][چشمک] [قلب][قلب][قلب][گل]

ستایش

خدایـــــــــــــــــــــا مدعیان رفاقت هر کدام تا نقطه‌ای همراهند. عده ای تا مرز منفعت عده‌ای تا مرز مال عده‌ای تا مرز جان عده‌ای تا مرز آبرو و همگان تا مرز این جهان تنها تویی که همواره می مانی، بمان .بمان .بمان

بانو

صد البته بسیار موافقم