تسبیح ...

 

احتیاجی به تسبیح نیست !

دستانت را که به من بدهی ...

با حس انگشتانت ؛

ذکر " دوست داشتن " می گویم ...

/ 2 نظر / 30 بازدید
انسان

[تایید][تایید][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]