خاطرات

 

دقت کردید که چقدر خاطرات عجیبند ...

 

گاهی اوقات می خندیم به روزهایی که گریه می کردیم !!!

گاهی اوقات گریه می کنیم به روز هایی که می خندیدیم !!!

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد

فراموش مکن! تا باران نباشد رنگین کمان نیست تا تلخی نباشد شیرینی نیست و گاهی همین دشواری هاست که از ما انسانی نیرومند تر و شایسته تر می سازد خواهی دید آ ری خورشید بار دیگر درخشیدن آغاز می کند