تعطیلی

 

خدایا ...

آلودگی آدمها از حد گذشته ... !

چند روزی دنیا را تعطیل نمی کنی ؟!!!

/ 5 نظر / 29 بازدید
محمد

عادت ندارم درد دلم را به همه کس بگویم, پس خاکش می کنم زیر چهره خندانم تا همه فکر کنند نه دردی دارم نه قلبی... پس سکوت می کنم به روی زندگی...!!!

افروز

اااااااااای گفتی...

انسان

از طرف خدا[فرشته]دخترم دلم میخواهد تعطیل کنم ولی بندگانم را دوس دارم[قلب]

انسان

بنده من چرا دنیا راتعطیل کنم[نیشخند]پس با چی خودم را سرگرم کنم[نیشخند]از طرف خدای دوست داشتنیم[ماچ]

فاطمه

خداوند برای دشواریهای زندگی سه راه قرار داده است: خنده، خواب و امید.