باران

 

به باران دل مبند ؛

که هر چهار فصل دیوانه ات خواهد کرد ...

اگر ببارد ؛ از شوق ...

اگر نبارد از دلتنگی !!!

/ 3 نظر / 24 بازدید
نیکی

خیابان از خش و خش هاش لبریز غروب روزهایش بس غم انگیز دلش ابری نگاهش ساکت و سرد سراسر فصل دلتنگی ست پاییز

همسفر

دلم قدم زدن میخواهد . . .در یک وجبی پیاده رو . . .یک قدم تا آسمان . . .پرواز با بوی یاس ها . . .خیس و نمناک شدن با باران . . .