چه ظریفانه است ...

 

چه ظریفانه است !

خلقت قلب آدمی ؛

به کلامی می شکند ...

به لحنی می سوزد ...

به نگاهی جان می گیرد ...

و

به یادی می تپد ...

 

/ 5 نظر / 93 بازدید
MOHAMMAD H

خیلی زیباست [دست][لبخند] THE LIFE

پویا

چه دعایی کنمت بهتر از این: خنده ات از ته دل گریه ات از سر شوق و دلت کلبه ای از مهر و صفا قلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا …[گل]

پویا

گفت میروم تا خدا، خداحافظ... گفت گر میروی برو اما خدا اینجاست در قلب من... [گل]