سرنوشت

 

بگذار سرنوشت، هر راهی که می خواهد برود ...

... تو راهت جداست !!!

بگذار ابرها، هر قدر که می خواهند ببارند ...

... تو چترت خداست !!!

/ 1 نظر / 30 بازدید
انسان

خورشید مهربون گل گفتی[تایید][تایید][تایید][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل]