خوشبختی

 

خانه با اولین آجر ساخته می شود ؛

و سفر با اولین قدم شروع خواهد شد ...

می بینی ؟

هیچ چیز از ابتدا کامل نبوده ؛

پس لبخند بزن ...

بگذار خوشبختی نیز به روی تو

لبخند بزند !!!

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
نیکی

عالی بود [دست][دست][دست][دست]