آدمهای دنیای من ...

 

آدمهای دنیای من ؛

فقط فعل هایی را صرف می کنند ...

که برایشان صرف داشته باشد !!!

/ 5 نظر / 56 بازدید
انسان

درسته[تعجب]انتخابهای جالبی داری خورشید جون[قلب]

wahid3

سلام بسیار مطالب کوتاه و جالب دارین[گل][گل]

انسان

[نیشخند]وا ننه کجای[سوال][نیشخند]

انسان

خورشید هروز طلوع میکند؟؟؟!!!!![نیشخند]

فاطمه

چشم هایم را می بندم گوش هایم را می گیرم زبانم را گاز می گیرم وقتی حریف افکارم نمی شوم چه درد ناک است فهمیدن