مردم زمانه

 

به تعظیم مردم این زمانه اعتماد نکن ...

تعظیم آنان ؛

همانند خم شدن دو سر کمان است !

که هر چه به هم نزدیکتر می شوند ...

تیر کمان کشنده تر است !!!

 

/ 3 نظر / 26 بازدید
انسان

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]خوووووووووووووووووووب اومدی [قلب][قلب][قلب][قلب]

انسان

[گل][گل][گل][گل]کاملا موافقم[قلب][قلب][قلب]

انسان

کاملا موافقم[گل][گل][گل][قلب]