بن بست

 

زندگی هیچ گاه به بن بست نمی رسد !

کافیست چشم باز کنیم ...

و راه های گشوده بیشماری را فرا روی خود ببینیم ...

خدا که باشد ؛

هر معجزه ای ممکن می گردد !!!

 

/ 4 نظر / 24 بازدید
افروز

[لبخند][گل]

ذکریا

اسرار درونی یک فیل دهان کوچکش به ما میگوید که کمتر صحبت کنیم وبیشتر گوش دهیم . گوشهای بزرگ او مارا بر می انگیزد که با صبر و شکیبایی به عقاید ونظرات جدید دیگران گوش فرا دهیم . چشمان باریکش به تمرکز دقیق وعمیق او اشاره دارد تمرکزی که برای دقیق وسریع انجام دادن وظایفی که به عهده اش هست ضروری است بینی بلند وبزرگش به ما میگوید که اطرافیان را با دقت جستجو کنید تا بیشتر یاد بگیرید ایام به کام[گل]

انسان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]سلام...

انسان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل]خورشید مهربون کجای....خوبی ...[گل]