فقط یک دوست

 

دلم نه عشق می خواهد ؛

نه دروغ های قشنگ ؛

نه ادعاهای بزرگ ؛

نه بزرگهای پرمدعا ...

دلم یک فنجان قهوه داغ می خواهد ؛

... و یک دوست که بشود با او حرف زد ...

... و بعد پشیمان نشد !

 

/ 3 نظر / 36 بازدید
ستایش

...گل گفتی ولی افسوس دوستانه اینچنینی کمیابند[ناراحت]

انسان

به به" به فنجان قهوه سرد[نیشخند]آخه من نسکافه را سرد دوس دارم[نیشخند]دوست هم اونجور که میخواهی در خواب وجود دارد[نیشخند][قلب][گل]

علی

برای این جمله فقط می شه یکار کرد،اونم گریه!